• Accounting
 • Μισθοδοσία
 • Μισθοδοδία Plus
 • Business
 • Business Plus
 • Retail
 • Professional
 • Edu
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

 

Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα

11/2/2015: Πρόκειται για ενιαία πλατφόρμα λογιστικής παρακολούθησης με βάση τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα καθώς επίσης τη διαδικασία αυτόματης μεταφοράς και μετατροπής τους από το ήδη υπάρχον λογιστικό περιβάλλον.

Στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος εκσυγχρονισμού και στρατηγικής ανάπτυξης της εταιρείας μας, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε πως η Select Software έχει δημιουργήσει ολοκληρωμένη εφαρμογή με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

 

Η εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων άρχισε από 01.01.2015 και έχει ισχύ για όλες γενικά τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και όσων ανήκουν στο δημόσιο τομέα ή ελέγχονται από αυτόν, δεδομένου ότι αφορά θέματα τήρησης των λογιστικών αρχείων (λογιστικών βιβλίων και στοιχείων - παραστατικών).  Αντλούνται όλα τα απαραίτητα στοιχεία από τους λογαριασμούς του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, μετατρέποντας τα όπως ακριβώς ορίζουν οι νόμοι, οι ελεγκτικές αρχές και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. (Με ερμηνευτική εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων παρέχονται οδηγίες εφαρμογής για τα άρθρα 1 έως 44 του νόμου 4308/2014 (ΦΕΚ 251/2014, ερμηνευτική εγκύκλιος 1003/2014).

 

Συνοπτικά, δημιουργείται το περιβάλλον Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων με το νέο λογιστικό σχέδιο, ή αλλιώς μια αντίστοιχη λογιστική χρήση, στην οποία μεταφέρονται όλες οι κινήσεις από την εφαρμογή που τηρούμε με βάση το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ). Κατά την διαδικασία μεταφοράς μετατρέπονται οι κινήσεις των λογαριασμών σύμφωνα με τις παραδοχές και αντιστοιχίες των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Κατά την διαδικασία μεταφοράς ο χρήστης ενημερώνεται για την πορεία και την επιτυχία ή όχι της μεταφοράς.

 

Στην συνέχεια επαναϋπολογίζονται οι μηνιαίες αποσβέσεις καθώς τα πάγια παρακολουθούνται αναλυτικά στα Ελληνικά Πρότυπα όπως ακριβώς και στο Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (μητρώο παγίων ΕΛΠ).  Έπειτα, γίνεται πρόβλεψη των αποζημιώσεων μέσω αναλογιστικής μελέτης προσωπικού κατά άτομο, κοστολογούνται εκ νέου τα αποθέματα με τα καινούργια δεδομένα (για εταιρείες παραγωγής) και  δημιουργείται αναλυτικό κύκλωμα αναβαλλόμενης φορολογίας κατά μήνα (βραχύχρονα αποτελέσματα), τρίμηνο και έτος.  Αφού υπολογιστεί η αναβαλλόμενη φορολογία, ακολουθεί το κλείσιμο του ισολογισμού και δημιουργούνται όλες οι απαραίτητες εκτυπώσεις που απαιτούνται για την δημοσίευση του καθώς και για την ανάρτηση των σημειώσεων (notes) στην ιστοσελίδα της εταιρείας. (Εκτύπωση ισολογισμού, μεταβολές καθαρής θέσης, ταμειακές ροές, ενδοομιλικές συναλλαγές, μηχανογραφημένο βιβλίο απογραφών ισολογισμού, σημειώσεις, κτλ.)

 

Επίσης δημιουργείται επιπλέον πληροφοριακό πακέτο εκτυπώσεων που ελέγχουν τα αποτελέσματα των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων με τα μέχρι πρότινος αποτελέσματα με βάση το ΕΓΛΣ τεκμηριώνοντας τις διαφορές από όπου αυτές προέρχονται, ελέγχουν τον υπολογισμό των φόρων, τις διαφορές ΕΓΛΣ - ΕΛΠ και κατά κέντρα κόστους αλλά και κατά τα Αποτελέσματα Χρήσης, διαφορές χρηματοοικονομικών εσόδων-εξόδων, κλπ.  Φυσικά το σύστημα διαθέτει και ημερολόγιο λογιστικών εγγραφών Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

 

 

Να τονιστεί πως όλα τα παραπάνω εκτελούνται με μια απλή εντολή κλεισίματος χωρίς να απαιτηθεί καμμία άλλη ανθρώπινη παρέμβαση. Σε περίπτωση Ομίλου εταιρειών, η διαδικασία που ακολουθείται είναι ακριβώς η ίδια με την μόνη διαφορά πως αφού «κλείσουν» όλες οι εταιρείες, το σύστημα αναλαμβάνει να κάνει και την ενοποίηση.

 

Εν κατακλείδι, όχι μόνο καταργούνται τα φύλλα Εxcel και κάθε εξωλογιστική παρακολούθηση υψηλού κόστους και αμφιβόλου αποτελέσματος, αλλά παρέχεται πληροφορία στην μέγιστη δυνατή ανάπτυξη, έγκαιρα, έγκυρα και με συγκριτικά μικρότερο κόστος.

 

 

Select Software & Business Solutions Α.Ε.Β.Ε.

 

Λεωφόρος Ειρήνης 55, 15121 Πεύκη

t:    210.6141100-2

f:     210.6143596

e: info@selectsoftware.gr

w: www.selectsoftware.gr

 

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμών

SELECT BUSINESS

Η ιδανική λύση για μικρές επιχειρήσεις με αυτοματοποιημένες διαδικασίες, εύκολη εγκατασταση.

Έντυπο Select Business Suite

Εταιρικό Έντυπο Select

 

Σε ποιους απευθύνεται;

Το SELECT Business απευθύνεται κυρίως σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να έχουν μια πλήρη εικόνα αλλά και καταγραφη των οικονομικών και εμπορικών δραστηριοτήτων  αλλά και των αναγκών τους.

Τι περιλαμβάνει;

 

 • Γενική Λογιστική - Πρότυπα άρθρα, Συμφωνίες Θεωρημένων, διαχείριση παραστατικών.
 • Αναλυτική Λογιστική - Κέντρα κόστους, Αυτόματη δημιουργία λογαριασμών αναλυτικής λογιστικής (χωρίς καμία επέμβαση από το χρήστη).
 • Παρακολούθηση Πελατών - Πωλητές/υπεύθυνοι πωλήσεων - επιθεωρητές πωλήσεων - περιοχές πωλήσεων, Αλυσίδες - Όμιλοι - Franchisee, Γεωγραφική ανάλυση, Εισπράξεις, Επισφαλείς πελάτες.
 • Παρακολούθηση Προμηθευτών - Πιστωτική πολιτική.
 • Αξιόγραφα - Γραμμάτια πληρωτέα - εισπρακτέα, Επιταγές εισπρακτέες-πληρωτέες, Υποσχετικές.
 • Εισπράξεις - Πληρωμές - Παραστατικά, Eισπράξεις πωλητών - οδηγών.
 • Παρακολούθηση Αποθεμάτων - Διαχείριση και έλεγχος αποθεμάτων - ειδών, Αποθηκευτικοί χώροι.
 • Παραγγελίες Πωλήσεων/Αγορών - Προγραμματισμός παραδόσεων, Προγραμματισμός απαιτήσεων.
 • Αγορές - Κοστολόγηση, Διακινήσεις, Διαχείριση/Έκδοση παραστατικών
 • Πωλήσεις - Χονδρικές/Λιανικές, Διαχείριση/Έκδοση παραστατικών, Τιμολογιακή πολιτική, Τιμοκατάλογοι, Πιστωτικά εκπτώσεων περιόδων, Έξοδα πωλήσεων, Διαχείριση παρτίδων, Serial number, Εξαγωγές, Εισαγωγές, Εκκρεμή δελτία πωλήσεων
 • Απογραφή Έναρξης - Λήξης, Αποθηκευτικοί χώροι, Περιοδικές απογραφές, Εντολές και εξέλιξη απογραφών, Κοστολόγηση, 'Ελεγχοι ποσοτήτων-αξιών-τιμών.
 • Διαχείριση Παραγωγής - Συνθέσεων, Τεχνικές προδιαγραφές, Κοστολόγηση παραγωγής.

 

Πλεονεκτήματα:

 • Ευκολία στην εγκατάσταση
 • Ευκολία στο χειρισμό - user friendly
 • Χρήση του πληκτρολογίου ΚΑΙ του mouse στη καταχώρηση
 • Multi Tier πλατφόρμα
 • Επεκτασιμότητα
 • Εξελιγμένη ασφάλεια
 • Παραμετροποιήσιμα Modules
 • Επικοινωνία με άλλα RDBMS.
 • Ανεξαρτησία από λειτουργικό σύστημα