Λογιστική Υποστήριξη

Λογιστικά, φοροτεχνικά θέματα, τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών

 

Η Select Software μετά από την καταγραφή και τη μελέτη των ιδιαιτεροτήτων της επιχείρησης, σχεδιάζει και προσφέρει υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης οι οποίες είναι απαραίτητες για τη σωστή λειτουργία της. Ορισμένες από αυτές είναι:

 • Οργάνωση του λογιστικού σχεδίου και της αναλυτικής λογιστικής.
 • Οργάνωση του λογιστηρίου με την ευρύτερη έννοια.(πάγια, προμηθευτές, μισθοδοσία κλπ).
 • Αυτόματο άνοιγμα λογιστικής χρήσης και μεταφορά υπολοίπων στα υποσυστήματα της εφαρμογής (Δημιουργία ισολογισμού ανοίγματος στη νέα χρήση).
 • Υποστήριξη σε λογιστικά και φορολογικά θέματα.
 • Φροντίδα παρακολούθησης της σωστής εφαρμογής των Νόμων, σχετικά με τη λειτουργία του Λογιστηρίου και τη Φορολογική Νομοθεσία σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
 • Λογιστικές εργασίες (άνοιγμα και κλείσιμο χρήσεως).
 • Μηχανογράφηση όλων των δηλώσεων - βεβαιώσεων προς το δημόσιο ή τους ιδιώτες (Φ.Π.Α. δήλωση ΦΜΥ, Intrastat μέσω e-mail, βεβαιώσεις για ΟΑΕΔ, ΙΚΑ, κλπ).

 

Αξιόπιστη διασταύρωση των στοιχείων:

 • Ορισμός εσωτερικών διαδικασιών.
 • Εγκατάσταση του συστήματος έκδοσης Βραχύχρονων-Ετήσιων αποτελεσμάτων (ισολογισμός της εταιρείας).
 • Διασταύρωση στοιχείων από όλα τα υποκυκλώματα χρησιμοποιώντας προγράμματα Ελέγχου και Συμφωνιών.

 

Πλεονεκτήματα

 • Μείωση κόστους λογιστηρίου.
 • Μείωση του χρόνου καταχώρησης παραστατικών.
 • Εγκυρότητα και ασφάλεια πληροφορίας.
 • Εξαγωγή εξειδικευμένων μελετών (στατιστικές μελέτες, προβλέψεις κλπ).