Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμών

Η Select Software δημιουργεί πρωτοποριακές λύσεις όπως είναι οι Εφαρμογές Αυτόματου Κλεισίματος Εταιριών και όλες οι βοηθητικές εργασίες που τις συνοδεύουν. Οι εφαρμογές αυτές είναι ιδανικές για μεγάλους ομίλους επιχειρήσεων που έχουν θυγατρικές ή άλλες συνεργάτιδες εταιρίες και θέλουν καθημερινά να τις παρακολουθούν.

Από μία οθόνη, ο χρήστης συνδέεται σε όλες τις εταιρίες που τον ενδιαφέρουν, ανεξαρτήτως αριθμού αυτών αλλά έχει και τη δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένων εταιριών. Με το απλό πάτημα ενός κουμπιού, δίνεται η εντολή για να ξεκινήσουν οι εργασίες «κλεισίματος» της εταιρίας (βραχύχρονα, ετήσια αποτελέσματα, αποσβέσεις παγίων, Ισολογισμός, Ενημέρωση λογιστικής κ.α) ή του Ομίλου.

Με αυτόν τον τρόπο ο επιχειρηματίας έχει τη δυνατότητα να ελέγχει ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της ημέρας την οικονομική και λογιστική θέση των εταιριών του Ομίλου ξεχωριστά ή και το σύνολο αυτών.

Παράλληλα, ο επιχειρηματίας μπορεί να πάρει στατιστικές / συγκριτικές μελέτες ανάμεσα στο τρέχον  έτος και σε προηγούμενα έτη και άλλες αναφορές με βάση τις εργασίες που έγιναν. Έτσι, έχει μια ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη εικόνα των δραστηριοτήτων των εταιριών του.